Aktualności

01.02.2018

"CZAS NA ZMIANY" - książkowe wydanie

Zastosowanie metody społeczności terapeutycznej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Książka powstała na podstawie zebranych materiałów w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji w Ustroniu.

Celem Konferencji było zebranie doświadczeń potrzebnych do stopniowego
wprowadzenia metody społeczności terapeutycznej do MOW i MOS.

 
"Metoda społeczności terapeutycznej jest zwykle stosowana z powodzeniem w placówkach leczenia uzależnień oraz w leczeniu zaburzeń psychicznych. Społeczność terapeutyczna to... „małe społeczeństwo” w którym istnieje podział ról i zadań, stanowiska i szczeble kariery, prawa, obowiązki i przywileje, organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. (J. Łazuga Koczurowska „Model stacjonarnej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym”)."
 
Budowanie autorytetu przez otwarty kontakt. „warunkiem pracy terapeutycznej jest gotowość kadry na otwarte i autentyczne relacje z wychowankami” a autorytet nie wynika z przypisanej roli ale „opiera się na większym doświadczeniu życiowym, realnych kompetencjach zawodowych, zaangażowaniu i życzliwości”. Wynika z tego, że podstawowa postawa terapeuty (wychowawcy) powinna być przepełniona :
• Troską • Akceptacją • Autentycznością • Empatią… bez tego trudno będzie dotrzeć do człowieka.

( Ewa Tkocz, Radosław Czapla; Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy Dom Nadziei w Bytomiu )
 
 


 
 Jesteś zainteresowany materiałami pokonferencyjnymi ?
Skontaktuj się z nami tel. 32 286 06 23 wew. 21
 
"W trakcie konferencji jednym z głównych wniosków jaki się pojawił to fakt, że osoby trafiające do młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy ośrodków socjoterapii to często ta sama grupa osób, które podejmują leczenie w ośrodkach rehabilitacyjnych czy resocjalizacyjnych w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych...warto było podjąć temat wymiany doświadczeń, gdyż naszym wspólnym celem jest dobro trafiających do nas młodych ludzi i działania skierowane na przywrócenie ich społeczeństwu. " ( Magdalena Preidl- Sadłowska - Wnioski pokonferencyjne.)
 
Autorzy treści zawartych w opracowaniu, prelegenci wykładów i prowadzący warsztaty :
Magdalena Preidl - Sadłowska - psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, terapeuta w Katolickim Ośrodku "Dom Nadziei" w Bytomiu
Jolanta Łazuga- Koczurowska - psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, twórczyni i liderka ośrodka MONAR, superwizor KBPN, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim
ks. Bogdan Peć msf - specjalista terapii uzależnień i psychoterapeuta systemowej terapii rodzin, dyrektor Katolickiego Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu
Katarzyna Giemza - Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji
Adam Kasprzyk - pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, superwizor KBPN
Piotr Adamiak - mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW, specjalista terapii uzależnień, superwizor KBPN, dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie
Ewa Tkocz - specjalista terapii uzależnień, pedagog, kierownik Katolickiego Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu
Radosław Czapla - lider społeczności terapeutycznej w Ośrodku Dom Nadziei w Bytomiu, pedagog
Monika Pleszewska - specjalista psychoterapii uzależnień - Katolicki Osrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku Białej
Łukasz Herduś - instruktor terapii uzależnień, terapeuta w Katolickim Ośrodku "Dom Nadziei"
Elzbieta Łabojko - specjalista terapii uzależnień, prezes Fundacji i terapeuta w Katolickim Ośrodku "Dom Nadziei"
Monika Chaińska - specjalista terapii uzależnień, pedagog, terapeuta w Ośrodku "Dom Nadziei"
Beata Ornatowska - psychoterapeuta systemowej terapii rodzin, specjalista terapii uzależnień, terapeuta w Ośrodku "Dom Nadziei"
Anna Kołda - pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach
Jacek Krajka - instruktor terapii uzależnień, terapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach