Aktualności

23.11.2017

IX Konferencja Naukowa "Nie mów nikomu - tajemnice w życiu dziecka"

23 listopada 2017 roku odbyła się
IX Konferencja Naukowa organizowana przez naszą Fundację "Dom Nadziei".
Tegoroczny temat
"Nie mów nikomu - tajemnice w życiu dziecka"

Wykłady prowadzili:

"Tajemnice a rozwój młodego człowieka” - dr nauk med Katarzyna Rojewska - psycholog kliniczny, Śląski Uniwersytet Medyczny.
Pani Katarzyna przedstawiła nam różnice pomiędzy dobrymi, a złymi tajemnicami i jak one wpływają na rozwój dziecka.
Poziom informacji należy dostosować do poziomu rozwojowego dziecka. Komunikację musimy opierać na tym co dziecko jest w stanie pojąć.
"Odkrywanie tajemnicy dziecięcej w cyberprzestrzeni" - specjalista terapii uzależnień Monika Pleszewska - Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Nadzieja Bielsko Biała.
Bądźmy bardziej towarzyszem dziecka w odkrywaniu wirtualnego świata. Pokazujmy korzyści i zagrożenia, a pozwoli to polepszyć relacje z dzieckiem bardziej niż surowe stawianie zakazów i nakazów.
"Standardy jakości w profilaktyce" - specjalista d.s. profilaktyki w KBPN Bartosz Kehl - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Zachęcał do korzystania rekomendowanych przez KBPN programów profilaktycznych. Programy które rozwijają kompetencje wychowawcze rodziców, wychowawców, nauczycieli, a także wskazują dzieciom alternatywy dla destrukcyjnych zachowań.
Podkreślał, ze to co pomaga to akceptacja, dawanie poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim słuchanie.
"O potrzebie terapii rodzinnej" - psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcji terapii rodzin -Ksiądz Bogdan Peć msf - Dyrektor Fundacji "Dom Nadziei"
Opowiedział jak wielki wpływ na dorosłe życie człowieka mają doświadczenia z domu rodzinnego w relacjach z najbliższymi.

 
Dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie konferencją,
która w tym roku odbyła się w pięknej aranżacji wnętrza w Sali Dodura Opery Śląskiej w Bytomiu.


 
Ponieważ w przyszłym roku konferencja będzie miała okrągłą cyfrę "X" chcelibyśmy, aby słuchacze stali się jej współtwórcami.
Dlatego zachęcamy do przesyłania propozycji tematów konferencji na przyszły rok na adres: biuro@domnadziei.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Gminy Bytom