Dziękujemy za 1%

DZIĘKUJEMY ZA 1% PODATKU DLA FUNDACJI "DOM NADZIEI"

Dzięki Twojej pomocy razem zmienimy życie osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich.

JAK TO SIĘ DZIEJE? Dzięki Twojemu wsparciu zapewniamy młodym uzależnionym niezbędną terapię, a ich rodzinom oferujemy potrzebną pomoc. Życie wielu z nich kręciło się wyłącznie wokół uzależnienia, które trzymało ich w niewoli. Jak piękny MOTYL uwalnia się z mrocznego kokonu, tak nasi wychowankowie pragną rozwinąć skrzydła i wzlecieć ku wolności.
Dzięki Twojej pomocy mają szansę rozwinąć skrzydła i odnaleźć swoje talenty i pasje w nowym trzeźwym życiu.


RAZEM DAJEMY IM COŚ NAJCENNIEJSZEGO - BUDUJEMY NADZIEJĘ.

DLATEGO dziękujemy Ci za przekazanie naszej młodzieży 1% podatku. Twoje wsparcie umożliwi nam dalszą pracę z kolejnymi uzależnionymi osobami.