Kadra

Kadra
ks. Bogdan Peć MSF

ks. Bogdan Peć MSF Dyrektor

"Nie mam parafii, moimi parafianami są osoby uzależnione."

Misjonarz Świętej Rodziny
Specjalista terapii uzależnień (nr certyfikatu S/0124/2003)
Psychoterapeuta (nr certyfikatu 511)
Fundraiser (nr certyfikatu CFR4/06/153)

W Domu Nadziei od 20 lat.

Kadra
Elżbieta Łabojko

Elżbieta Łabojko Prezes Fundacji "Dom Nadziei"

Pedagog
Specjalista terapii uzależnień - certyfikat SP/0266/2007
Prowadząca szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

W Domu Nadziei od 14 lat.
Kadra
Ewa Tkocz

Ewa Tkocz Kierownik Ośrodka

" Powtarzam za Matką Teresą...Nie liczy się co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie."

Specjalista terapii uzależnień (certyfikat nr SP/0289/2007)
Pedagog
Absolwentka Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie

W Domu Nadziei od 18 lat.
Kadra
Magdalena Preidl-Sadłowska

Magdalena Preidl-Sadłowska Kierownik Poradni

"Każdy dzień, każdy dyżur jest inny a każde spotkanie z drugim człowiekiem jest nowym doświadczeniem. Zawsze chciałam być lekarzem – wybrałam leczenie dusz."

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej SWPS
Specjalista terapii uzależnień SP/0485/2010
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP)

W Domu Nadziei od 10 lat.
Kadra
Beata Ornatowska

Beata Ornatowska Psychoterapeutka

"Dob­ro i zło muszą is­tnieć obok siebie, a człowiek mu­si do­kony­wać wyboru."

Pedagog
Specjalista terapii uzależnień - certyfikat SP/0330/2008.
Psychoterapeutka, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin


W Domu Nadziei od 19 lat.
Kadra
Anna Łybko

Anna Łybko Instruktor terapii uzależnień

„Nie musi być łatwo, ważne, żeby było warto!” 

Instruktor terapii uzależnień (certyfikat nr IP/072/2007)
Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej 

W Domu Nadziei od 18 lat.
Kadra
Łukasz Herduś

Łukasz Herduś Instruktor terapii uzależnień

"Wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzyść…"

Instruktor Terapii Uzależnień  (certyfikat nr. IP/085/2007)
Od 2007r. pracuję również w Poradnii 

W Domu Nadziei od 11 lat.
Kadra
Radosław Czapla

Radosław Czapla Lider społeczności terapeutycznej

"W mojej pracy potrzebna jest serce i autentyczność dlatego staram się przekazywać młodzieży pozytywne wzorce zachowań, wartości, zaangażowanie oraz swoje pasje. Bardzo bliskie dla mnie są wartości filozofii ośrodka."

Terapeuta uzależnień (w trakcie szkolenia na specjalistę  terapii uzależnień)
mgr Pedagogiki Specjalnej

W Domu Nadziei od 7 lat.
Kadra
Monika Chaińska

Monika Chaińska Specjalista terapii uzależnień

Specjalista terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/936/2014)
Pedagog
Współprowadząca grupy terapeutycznej dla młodzieży uzależnionej
Prowadząca zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, jak również warsztaty dla rodziców w szkołach na terenie całego Śląska

W Domu Nadziei od 7 lat.
Kadra
Sebastian Pietrołaj

Sebastian Pietrołaj Instruktor terapii uzależnień

Instruktor terapii uzależnień (certyfikat IP/086/2007)
Prowadzący zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, jak również warsztaty dla rodziców w szkołach na terenie całego Śląska


W Domu Nadziei od 5 lat.
Kadra
Barbara Liberska

Barbara Liberska Terapeuta uzależnień

"Praca oparta na pasji i miłości sprawia, że masz wrażenie,że nie pracujesz wcale - po prostu fantastycznie spędzasz czas!"

Terapeuta uzależnień w trakcie 
szkolenia na specjalistę terapii uzależnień 
Koordynator wolontariuszy
Magister resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej 
Oligofrenopedagog


W Domu Nadziei od 2 lat.