Kierunek Gliwice


MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ !
Naszym marzeniem od wielu lat był nowy, duży "Dom Nadziei", gdzie znajdą się wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia, gdzie będziemy mogli
się rozwijać i pomagać jeszcze więcej. Udało się !


Pozyskaliśmy w końcu budynek, który po remoncie, modernizacji i przystosowaniu do wymagań placówek terapeutycznych będzie naszym
NOWYM DOMEM NADZIEI !
Jest to budynek zamkniętej w sierpniu 2016roku szkoły w Gliwicach przy ul. Głównej 30 na Osiedlu Łabędy.
Zobacz : Oświadczenie Fundacji "Dom Nadziei" dotyczące zmiany siedziby.


DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I WYDATKI:

2017 r.
- 30.03. Rada miasta podjęła uchwałę o dzierżawie budynku szkoły
- 03.07. Podpisanie umowy dzierżawy z Urzędem Miasta Gliwice na okres 30 lat
- 30.07. Założenie alarmu i monitoringu zewnętrznego – 26 972,63 zł 
nad bezpieczeństwem czuwa firma „DOMUS” Łabędy
- 02.08. Ubezpieczenie roczne budynku – 2168,72 zł
- 26.09. Projekt modernizacji budynku w Gliwicach cz.1 - 61 500 zł
- 29.09. Zakup lampy do oświetlenia terenu - 1092,12 zł
- 06.12. Opłata za wydanie warunków technicznych 98,40 zł
- 20.12. Wydanie warunków technicznych 86,40 zł
- 28.12. Projekt modernizacji budynku w Gliwicach cz.2 - 61 500 zł
- 14.03. Projekt modernizacji budynku w Gliwicach cz.3 - 43 050 zł


razem : 196 468,27 zł
Obecnie oczekujemy na zezwolenia dotyczące prac modernizacyjnych.


Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych działaniach.