Kierunek Gliwice


MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ !
Naszym marzeniem od wielu lat był nowy, duży "Dom Nadziei", gdzie znajdą się wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia, gdzie będziemy mogli
się rozwijać i pomagać jeszcze więcej. Udało się !


Pozyskaliśmy w końcu budynek, który po remoncie, modernizacji i przystosowaniu do wymagań placówek terapeutycznych będzie naszym
NOWYM DOMEM NADZIEI !
Jest to budynek zamkniętej w sierpniu 2016roku szkoły w Gliwicach przy ul. Głównej 30 na Osiedlu Łabędy.
Zobacz : Oświadczenie Fundacji "Dom Nadziei" dotyczące zmiany siedziby.


DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA I WYDATKI:

2017 r.
- 30.03. Rada miasta podjęła uchwałę o dzierżawie budynku szkoły
- 03.07. Podpisanie umowy dzierżawy z Urzędem Miasta Gliwice na okres 30 lat
- 30.07. Założenie alarmu i monitoringu zewnętrznego – 26 972,63 zł 
nad bezpieczeństwem czuwa firma „DOMUS” Łabędy
- 02.08. Ubezpieczenie roczne budynku – 2168,72 złBędziemy Was informować na bieżąco o dalszych działaniach.