Ludzie Fundacji


Zarząd Fundacji:

Prezes -
Elżbieta Łabojko
Wiceprezes - Michał Jurkiewicz
Skarbnik - Ewa Tkocz

Członkowie Rady Fundacji:

Urszula Potyka

Mariola Fischer

Krzysztof Czekaj

Halina Bieda

Anna Kowolik

Tomasz Kasperek

Maria Godlewska

Grzegorz Szyndler