O ośrodku


Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” im. Ks. Jana Berthiera, jest stacjonarnym i całodobowym oddziałem terapii i rehabilitacji dla młodzieży (14 - 21 lat) uzależnionej od substancji psychoaktywnych, w tym z podwójną diagnozą (zaburzenia typu schizofrenii, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe oraz inne). Świadczenia medyczne realizowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodek jest zarejestrowany jako placówka lecznicza w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - nr 000000012806 (rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Details?id=11775).

Od czego zacząć?

Przyjęcie do naszej placówki zawsze poprzedza rozmowa wstępna - konsultacja, przeprowadzana w ośrodku lub poradni (istnieje możliwość konsultacji telefonicznej).

Termin konsultacji należy ustalić dzwoniąc pod numer :
(32)286 06 23 wew. 21 lub (32) 387 15 87 wew. 21 w dniu powszednie w godzinach 8.00 – 15.30.


Jakie dokumenty są wymagane przy przyjęciu?


  • skierowanie z poradni od lekarza pierwszego kontaktu (z numerem PESEL)
  • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu wydane w miejscu zamieszkania
  • wypisy ze szpitali (szczególnie zajmujących się leczeniem osób uzależnionych - oddziały psychiatryczne i detoksykacyjne, ośrodki rehabilitacyjne, itp.)
  • dokumentacja psychologiczno-sądowa (opinie psychologiczne, postanowienia sądowe, itp.)
  • dokument tożsamości - dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport
  • dokumentacja szkolna – świadectwo ukończenia ostatniej klasy
  • karta magnetyczna NFZ (dla pacjentów ze Śląska)

Ile trwa terapia?

Czas terapii w systemie stacjonarnym trwa od 9 do 12 miesięcy.

Jak pracujemy?

Leczenie jest prowadzone metodą społeczności terapeutycznej (dowiedz się więcej) przez wykwalifikowanych pracowników: specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, psychologa oraz psychoterapeutę. Obok zajęć, takich jak terapia grupowa, indywidualna oraz rodzinna, nasz ośrodek oferuje pacjentom uczestnictwo w terapii zajęciowej. Proces leczenia jest poddawany regularnej superwizji.

Jak wygląda życie w ośrodku?

Ośrodek jest koedukacyjny i posiada 24 miejsca. Pacjenci są pod opieką lekarzy psychiatrów, w tym ze specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz internisty. Obowiązek szkolny realizowany jest w formie nauczania indywidualnego.

Szukasz stażu lub praktyki?

Nasz ośrodek jest placówką stażową dla specjalizacji lekarskiej z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Współpracujemy z uczelniami wyższymi organizując praktyki i staże dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.