O poradni

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Fundacji „Dom Nadziei” oferuje pomoc psychoterapeutyczną dla osób

- z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych,
- z uzależnieniem od alkoholu,
- z uzależnieniami behawioralnymi
- dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi
- innego typu trudnościami natury emocjonalnej

Program szeroko rozumianej terapii uzależnień ma na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla tych osób  oraz ich rodzin. W razie potrzeby terapeuci kierują na konsultacje psychiatryczne lub do ośrodków leczenia uzależnień. Udzielają aktualnej informacji o dostępnych formach leczenia.

Oferta bezpłatna:
- indywidualne konsultacje dla osób dotkniętych problemem narkomanii, alkoholizmu oraz ich rodzin, diagnoza uzależnienia, poradnictwo 

Wymagana rejestracja telefoniczna:
tel. 32 286 06 23 lub 32 387 15 87


- grupa wsparcia dla osób uzależnionych lub eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi o charakterze motywującym 
W każdą środę o godz. 17:00 – wstęp wolny

Oferta płatna:
- indywidualna psychoterapia
- konsultacje psychologiczne
- systemowa terapia rodzin i par

Dbamy o to, aby nasza pomoc była profesjonalna oraz rzetelna.
W poradni przyjmują: specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, psycholog


Kontakt