Przekaż 1%

Pragniemy rozwinąć skrzydła jak motyl i wzlecieć ku wolności.

Pobierz bezpłatny program e-pity lub rozlicz się online:
Program dedykowany z możliwością przekazania 1% dla Fundacji "Dom Nadziei".
 

Fundacja „Dom Nadziei” od 23 lat pomaga młodzieży uzależnionej zerwać z nałogiem, odnaleźć pasję, poczucie własnej wartości i uwierzyć w siebie.
Tutaj odkrywają swój potencjał i talenty, które pozwolą rozwinąć im skrzydła w nowym trzeźwym życiu. Jak piękny motyl uwalnia się z mrocznego kokonu, tak nasi wychowankowie ulatują ku wolności.

Wielu młodych ludzi jest dziś mocno zagubionych, sięgają po narkotyki i używki oplatając się w kokon uzależnienia. Podjęcie terapii w naszym ośrodku daje im możliwość zmiany. Dzięki Twojej pomocy mają szansę na drugie życie.

Twój 1% dodaje skrzydeł, aby tych zmian dokonać !

Prowadzimy również Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień, aby pomagać tym którzy chcą, a nie są w stanie sami porzucić tego co ich zniewala i trzyma w szponach nałogu, oraz ich rodzinom i bliskim. Ponadto przygotowujemy się do prac remontowych budynku po szkole w Gliwicach, który stanie się naszym Nowym Domem Nadziei, aby móc pomagać jeszcze więcej.

JAK TO ZROBIĆ?

1.  Używając naszego programu:

Wystarczy uzupełnić PIT on-line lub pobrać program e-pity 2017 (obie możliwości dostępne powyżej). Tam zamieszczone są już wszystkie dane potrzebne, żeby Twój 1% trafił do Fundacji ,,Dom Nadziei”. W ten sposób łatwo i szybko rozliczysz swój podatek.

2. Wypełniając zestawienie roczne i wykonując kolejno kroki:
Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego uzupełnij odpowiednie rubryki:
w rubryce zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” należy wpisać:
•    numer KRS, pod jakim Fundacja ,,Dom Nadziei” jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli: 0000038254
•   wysokość kwoty, którą chcesz przekazać naszej Fundacji (nie może ona przekroczyć 1% podatku dochodowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
•    pobierz gotowe formularze PIT w PDF do druku już z wpisanym KRS naszej organizacji : PIT-28; PIT-36; PIT-36L; PIT-37; PIT-38
•    jesteś emerytem lub rencistą ? pobierz PIT-OP
 
Pamiętaj o terminach składania rozliczeń podatkowych za 2017 r.
•   do 31 stycznia 2018 r. – PIT-28 (ryczałt)
•   do 30 kwietnia 2018 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38;