Rekomendacje

Opera Śląska w Bytomiu
Opera Śląska w Bytomiu

"Proszę przyjąć gratulacje i wyrazy uznania z okazji obchodów Jubileuszu 22. rocznicy powstania Katolickiego Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu. Niesienie pomocy tym najbardziej potrzebującym, wielka wrażliwość, okazywanie troski i pochylanie się nad losem drugiego człowieka, to najcenniejsze w naszym życiu wartości..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Komendant Szkoły Policji w Katowicach
Komendant Szkoły Policji w Katowicach

Chciałbym złożyć serdeczne podziekowania księdzu Dyrektorowi za pomoc przy organizacji kursu specjalistycznego dla policjantów zajmujących się zagadnieniami profilaktyki społecznej.
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Urząd Miejski w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu

"Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i wkład pracy włozony w przygotowanie kampanii społecznej "Wyloguj się i rób to, co kochasz !"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Parlament Europejski
Parlament Europejski

"Już od ponad dwóch dekad Dom Nadziei stanowi bezpieczną przystań dla młodych ludzi, boleśnie doswiadczonych życiowo. Dzieki fachowej pomocy Wychowankowie Ośrodka odzyskują poczucie sensu życia oraz siłę do zmagania się z każdymi, nawet największymi przeciwnościami losu. Nieustanna walka o każdego Podopiecznego, która codziennie odbywa się w "Domu Nadziei"to piękny przykład bezwarunkowej braterskiej miłości."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

"Gratuluję za dotychczasową wytrwałość i trud dzielenia się nieocenionym dobrem z chorymi i ich rodzicami. Składam gorące życzenia dalszej determinacji i konsekwencji w realizacji misji, wielu łask w dalszym posługiwaniu chorym którzy oczekują przyjaznego serca"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

"Pragnę serdecznie podziękować za włączenie się Fundacji "Dom Nadziei" w ogólnopolską kampanie rządową "Dopalacze Kradną Życie". Jesteśmy pod wrażeniem efektów Pańśtwa współpracy z Urzędem Miasta Bytom, policją i szkołami."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia"
Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia"

"..przekazujemy gratulacje za rozwój Społeczności Terapeutycznej Domu Nadziei przez 21 lat ...łączą nas wartości, które rozwijamy czyli uczciwość, odpowiedzialność i czynienie dobra, a także rozwijamy nasze zdolności do miłości."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Urząd Miejski w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu

"Dom Nadziei to wspaniali ludzie, oryginalne projekty, konferencje naukowe i cały szereg działań mających na celu dobro człowieka. Dotychczasową działalność Fundacji "Dom Nadziei" miasto Bytom ocenia jako wzorową i godną naśladowania"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Gimnazjum nr 8 im.Janusza Korczaka w Bytomiu
Gimnazjum nr 8 im.Janusza Korczaka w Bytomiu

Dyrektor Gimnazjum nr 8 im.J.Korczaka w Bytomiu kilkakrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Fundację "Dom Nadziei". Konferencje prowadzone były zawsze w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb szkół i placówek, cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców. Dotychczasową współpracę z Fundacją oceniam bardzo dobrze a organizowane konferencje i szkolenia uważam za godne polecenia.
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

" Przede wszystkim pragnę wyrazić olbrzymie uznanie dla Państwa działań na rzecz młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Działający nieprzerwanie od dwóch dekad w Bytomiu "Dom Nadziei" stanowi wielką szansę pomocy dla młodych ludzi, którzy bez odpowiedniego wsparcia nie byliby w stanie poradzić sobie z poważnymi problemami."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Liga Kobiet Nieobojętnych
Liga Kobiet Nieobojętnych

"Tak wiele dobrego daje Wasze zaangażowanie i nietuzinkowa praca..Cieszymy się z odnoszonych przez Was sukcesów, podziwiamy walkę, którą każdego dnia toczycie z nałogami i wszelkimi trudami życia, dlatego wspieramy Wasze działąnia i trzymamy kciuki za Was. Jesteśmy dumne z tego potrzebnego, ważnego, pomocnego, a jednoczesnie oryginalnego i pięknego miejsca na mapie Bytomia."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

"..terapeuta z Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu p.Sebastian Pietrołaj przeprowadził dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz I technikum zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach. Wykazali duże zainteresowanie...Z ich wypowiedzi wynikało, ze zajęcia tego typu, prowadzone właśnie w taki żywy, aktywizujący sposób...mają sens. Ponadto fakt że były prowadzone przez osobę pracującą z młodzieżą uzależnioną, wykorzystującą w trakcie prelekcji doświadczenia i obserwacje z własnej pracy i kontaktów z młodzieżą uzależnioną sprawiły, że treści przekazywane przez nią naszym uczniom były bardziej wiarygodne..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

"Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu rekomenduje Fundację "Dom Nadziei" jako profesjonalną organizację realizującą zajęcia profilaktyczne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej...Działalność Fundacji "Dom Nadziei" jest cenną pomocą w działąniach profilaktycznych szkoły, dlatego polecamy Fundację jako partnera do współpracy."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

"Od kilku lat Fundacja "Dom Nadziei" bierze udział w Programie Aktywności Lokalnej, w ramach którego uczestniczyła w akcji: sadzenia drzewek, sprzątania dzielnicy, tworzenia lokalnej gazetki dzielnicy, zawodach sportowych i festynach dla mieszkańców przygotowując własną prezentację i pokaz swoich umiejętności sportowych. Współpraca z Fundacją "Dom Nadziei" przebiega bez zarzutu, a działania, które podejmuje są niezbędne dla społeczeństwa i wymagają wsparcia."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Urząd Miejski w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu

"Nadzieja przychodzi do człowieka z drugim człowiekiem"..."Ta nadzieja w Bytomiu to Katolicki Ośrodek "Dom Nadziei"i ludzie tu pracujący. Ludzie którzy każdego dnia mierzą się z ogromem cierpień i problemów swoich podopiecznych...Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania dla Państwa profesjonalizmu i długoletniej, trudnej pracy terapeutycznej na rzecz młodzieży uzależnionej. Pragnę szczególnie podziękować za Państwa zaangażowanie i zawsze chętne włączanie się również w działąność społeczną na rzecz mieszkańców Bytomia."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

"Zakres tematyczny został doskonale dobrany do oczekiwań odbiorców. Zastosowanie metody i formy oraz profesjonalne przygotowanie i umiejętności interpersonalne osób prowadzących aktywizowały uczniów do czynnego uczestnictwa w zajęciach. Młodzież wyraziła bardzo pozytywne opinie na temat warsztatów, twierdząc że mieli możliwość zweryfikowania i usystematyzowania swojej wiedzy w zakresie uzależnień. Przeprowadzone zajęcia są doskonałym uzupełnieniem wszelkich działań prowadzonych na terenie naszej placówki"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Gimnazjum nr 8  im. Janusza Korczaka w Bytomiu
Gimnazjum nr 8 im. Janusza Korczaka w Bytomiu

"Szkolenia i warsztaty prowadzone były zawsze w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb szkoły i cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców. Dotychczasową współpracę z ośrodkiem oceniam bardzo dobrze a szkolenia prowadzone przez jego kadrę uważam za godne polecenia."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu

"Pracownicy Katolickiego Ośrodka "Dom Nadziei" zaoferowali nam zajęcia o charakterze profilaktycznym, mające na celu przeciwdziałanie narkomanii. Zajęcia te przygotowali i przeprowadzili bardzo sprawnie, wykazując się wiedzą, doświadczeniem w pracy z młodzieżą oraz - budząc uznanie -empatię i zrozumienie potrzeb wchodzącego w dorosłość młodego człowieka."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Gliwicach
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Gliwicach

"Wspólnie działania podejmowane w ramach zawartych umów niewątpliwie poszerzają spektrum w zakresie postrehabilitacji osób uzależnionych. Przyczyniają się do stwarzania możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień. Profesjonalna kadra partnerów zapewnia skuteczność i fachowość realizacji celów będących przedmiotem współpracy."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

"W latach 2000-2007 Fundacja "Dom Nadziei" regularnie przystępowała do konkursów na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej oraz z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Przedstawiane przez Fundację projekty były wysoko ocenianie przez Komisję konkursową i corocznie otrzymywały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

"SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu współpracuje z Fundacją "Dom Nadziei", Katolickim Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla dzieci i młodzieży, z siedzibą w  Bytomiu od 1999 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych u dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Fundacja "Dom Nadziei" jest instytucją rzetelną i godną zaufania. Współpraca układa się bez zastrzeżeń."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

"Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu działająca w ramach FRSE pozytywnie ocenia projekt "Nie święci garnki lepią" realizowania przez Fundację "Dom Nadziei" w ramach przedniego Programu MŁODZIEŻ."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Klub Sportowy Capoeira Artes Das Gerais w Bytomiu
Klub Sportowy Capoeira Artes Das Gerais w Bytomiu

"Ciekawym rozwiązaniem podjętym przez Fundację "Dom Nadziei" jest nie tylko wprowadzenie zajęć Capoeira do programu terapeutycznego, ale również upowszechnianie jej rezultatów, poprzez wydanie publikacji, która popularyzuje wykorzystanie Capoeira w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

"Placówka ambulatoryjna proponuje zarówno świadczenia lecznicze - terapię motywacyjną, terapię edukacyjną dla rodziców osób uzależnionych i terapię rodzin, jak również zajęcia profilaktyczne oraz szkolenia dla grup zawodowych zainteresowanych problematyką uzależnień..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu

"Halina Bieda Zastępca Prezydenta Bytomia wraz z Radą Bytomskich Organizacji Pozarządowych pragnie wyrazić słowa uznania i podziękować za trud włożony w realizację III Dni Bytomskich Organizacji Pozarządowych..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

"Dzięki proponowanym przez ośrodek różnorodnym formom zajęć, w tym: warsztatom plastycznym i modelarskim, nauce Capoeiry, obozowi terapeutyczno - żeglarskiemu, uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, odkrywać nowe formy spędzania czasu w grupie bez substancji psychoaktywnych. Działania jakie podejmuje "Dom Nadziei", pozwalają młodym ludziom, lepiej zrozumieć siebie, uczą panować nad emocjami, właściwie oceniać własne możliwości, bez używek i agresji..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Urząd Miejski w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu

"Wysoki poziom wiedzy, umiejętności i ludzkiej życzliwości jaki wykazują pracownicy Poradni w swojej działalności przekładają się na wymierny wzrost świadomości, kształtowania odpowiedzialności zdrowotnej, rodzinnej i społecznej wśród mieszkańców Bytomia..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

"Dyrekcja Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę w ramach organizowanych w Państwa placówce zajęć terenowych. Na uwagę zasługuje wyróżniające prowadzenie zajęć oraz współudział w przygotowywaniu studentów do pracy terapeutycznej jak i kształtowanie prawidłowych postaw zawodowych słuchaczy KN jako przyszłych wychowawców młodzieży..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n.med. Małgorzata Janas-Kozik
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n.med. Małgorzata Janas-Kozik

"Akceptuje program terapeutyczny Katolickiego Ośrodka Rehabilatacyjno - Wychowawczego "Dom Nadziei"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Bytomiu

"W oparciu o wieloletnie doświadczenie we współpracy z Fundacją, stwierdza się, że w/w placówka posiada znaczące osiągnięcia w leczeniu młodzieży uzależnionej od narkotyków, dzięki zatrudnianiu wysoko wyspecjalizowanej kadry."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia
Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia

"Placówka ta od kilku już lat współpracuje z miastem Bytom, realizując zadania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w sposób bardzo rzetelny i kompetentny. Działania tego podmiotów stanowią istotne uzupełnienie zadań miasta Bytomia wykonywanych w obszarze rozwiązywania problemów społecznych"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej d/s Rodzinnych i Nieletnich
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej d/s Rodzinnych i Nieletnich

"Zaświadcza się, że zespół służby kuratorskiej Sądu Rejonowego w Bytomiu współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym "Dom Nadziei" w Bytomiu."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Sąd rejonowy w Bytomiu
Sąd rejonowy w Bytomiu

"Kuratorzy zawodowi i społeczni korzystają z konsultacji terapeutów "Domu Nadziei" w sprawach podopiecznych, którzy używają substancji psychoaktywnych. W razie stwierdzenia oznak uzależnienia nadzorowane osoby mogą być umieszczone w ośrodku celem przejścia terapii, co dotychczas było stosowane..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu
Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i Ich Rodzinom w Bytomiu

"Pewnym elementem współpracy pomiędzy placówkami można uznać fakt, że w Punkcie Konsultacyjnym centrum od czterech lat pracuje terapeuta Domu Nadziei, p. Beata Ornatowska"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Pedagogiki i Psychologii

"Praktyki odbywane w kierowanej przez Pana Dyrektora placówce umożliwiły studentom nabycie wysokich kwalifikacji, przydatnych, do wykonywania przez nich przyszłego zawodu."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Prezydent Miasta Zabrza
Prezydent Miasta Zabrza

"Profesjonalna pomoc terapeutyczna stwarza możliwość młodemu człowiekowi powrotu do trzeźwego życia. Ośrodek jest otwarty na wszelką współpracę z naszym samorządem."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

"Nigdy nie stwarzano problemów związanych z załatwianiem miejsc dla naszych pacjentów do 18r.ż, którzy wymagali leczenia stacjonarnego. Do "Domu Nadziei" trafiają różni pacjencji, uzależnieni od substancji psychoaktywnych, niezależnie od  wyznania (nie jest to brane pod uwagę)."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Charita Opava
Charita Opava

"Charita Opava je nestatni neziskova organizace s pravni subjektivitou zalozena rimskokatolickou cirkvi..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Katedra Nauk Humanistycznych
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Katedra Nauk Humanistycznych

"Nasi studenci (przyszli nauczyciele) zapoznając się z całokształtem pracy Ośrodka w istotny sposób wzbogacają swoją wiedzę z zakresu metod pracy wychowawczej z uczniami uzależnionymi. Bardzo cenią sobie te doświadczenia, a Katedra nasza liczy na dalszą długotrwałą i owocną współpracę"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

"W imieniu Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych zaświadczam, że Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy "Dom Nadziei" dla dzieci i młodzieży, Bytom, ul. Konstytucji 9, jest członkiem Federacji zobowiązanym do respektowania norm kodeksu etycznego i standardów obowiązujących w pracy z osobami uzależnionymi przyjętych przez Światową Federacje Społeczności Terapeutycznej."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Pedagogiki i Psychologii

"W imieniu Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie dziękuję za udaną dotychczasową współpracę w zakresie praktycznego kształcenia studentów pedagogiki - specjalizacja - resocjalizacja"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

"Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i placówkami w zakresie dotyczącym profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Działalność ośrodka jest wysoko oceniania w środowisku lokalnym"
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zarząd Miasta Zabrza
Zarząd Miasta Zabrza

"Ośrodek dla dzieci i młodzieży uzależnionej "Dom Nadziei" w bytomiu jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która profesjonalnie zajmuje sie zagubionymi mlodymi ludźmi. Dokonała wykwalifikowana kadra i program terapeutyczny dopełniony życzliwością, atmosferą akceptacji i miłością dają nadspodziewane efekty leczenia..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Pełnomocnik Wojewody Katowickiego do Rozwiązywania Problemów Narkomanii
Pełnomocnik Wojewody Katowickiego do Rozwiązywania Problemów Narkomanii

"Współpracujemy z Ośrodkiem od początku jego powstania. "Dom Nadziei" prowadzi konsultacje osób nieletnich (diagnoza uzależnienia), które zwracjaą się niejednokrotnie do punktu konsultacyjnego dla dorosłych w Gliwicach. W przypadku chęci leczenia, ośrodek oferuje profesjonalną pomoc terapeutyczną..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Koordynacyjne Samopomocy Społecznej w Bytomiu
Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Koordynacyjne Samopomocy Społecznej w Bytomiu

"Profesjonalna pomoc terapeutyczna stwarza możliwość młodemu człowiekowi powrotu do trzeźwego życia. Ośrodek jest otwart na wszelką współpracę z naszym Centrum Koordynacyjnym Samopomocy Społecznej w Bytomiu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytomiu..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Zakład Psychologii Wychowawczej Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zakład Psychologii Wychowawczej Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

"Na pozytywne podkreślenie zasługuje także różnorodność form terapeutycznych objętych programem - od bardzo naturalnych (chodź nieprzypadkowych) sytuacji przeżywanych we wspólnocie domowej, aż po wysoce profesjonalne (świadczą o tym szczegółowe aneksy) zajęcia dotyczące problemów specyficznych dla mieszkańców "Domu Nadziei""
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu - Systemowy Projekt Aktywizacji
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu - Systemowy Projekt Aktywizacji

"W podziękowaniu za zaangażowanie w realizację PAL na Bobrku w 2010 r. "
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

"Zespół terapeutyczny wraz z Dyrektorem placówki wykazuje zaangazowanie i duże zainteresowanie problemami pacjenta, jest świadomy swoich ograniczeń i mocnych stron w pracy terapeutycznej. Praca terapeutyczna prowadzona jest zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etycznym psychoterapeuty i terapeuty uzależńień."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zaświadcza, iż współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym "Dom Nadziei" w Bytomiu w ramach pomocy osobom uzaleznionym..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

"Członkowie naszego Cechu stale współpracują z Katolickim Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Wychowawczym "Dom Nadziei" w ramach prowadzonej terapii zajeciowej. W dniu 30 stycznia 2010 r. nasz Cech przeprowadził zbiórkę charytatywną w czasie balu karnawałowego na potrzeby "Domu Nadziei"..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Sąd rejonowy w Bytomiu
Sąd rejonowy w Bytomiu

"W 2006 r. bytomscy kuratorzy zawodowi i społeczni mieli okazję uczestniczyć w prowadzonym przez Fundację szkoleniu "Mogę pomóc". Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przyczynilo się do poszerzenia wiedzy i umiejętności na temat pomocy osobom uzależnionym..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Urząd Miejski w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu

"Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i osobiste zainteresowanie. Dzięki Państwa wsparciu realnym stało się osiągnięcie celu, jakim jest promocja i współpraca bytomskich stowarzyszeń, klubów i fundacji..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny w Bytomiu
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny w Bytomiu

"W 2006r. Fundacja "Dom Nadziei" oferowała serię szkoleń "Mogę pomóc" dla pracowników sądu i instytucji mu podlegających bezpośrednio stykających się z osobami uzależnionymi. Oferta szkoleniowa "Mogę pomóc" wydaje się być ofertą trafnie zaadresowaną dla powyższej grupy odbiorców..."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF
Śląski Teatr Tańca
Śląski Teatr Tańca

"Za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie i realizację Dnia Projektów Społecznych 15.02.2015 r.  Gorąco dziękujemy za okazanie zainteresowania działalnością Śląskiego Teatru Tańca, szczególnie Projektami Społecznymi i zapraszamy do dalszej współpracy."
Zobacz plik PDF Zobacz plik PDF