Społeczność terapeutyczna

W naszej pracy zależy nam na tym, by dostarczyć podopiecznym takich doświadczeń, dzięki którym będą mogli przyswoić sobie nowe sposoby zachowań. Wychowankowie uczą się budowania prawidłowych relacji z ludźmi, rozwiązywania trudności osobistych oraz odpowiedzialności za własne życie. Dzięki drugiemu człowiekowi poznają siebie na nowo i odnajdują to, co naprawdę jest ważne.
 
Społeczność terapeutyczna - modelem pomagania

Społeczność terapeutyczna to "małe społeczeństwo", w którym istnieje podział ról, funkcji i zadań, to stanowiska i szczeble społeczne, prawa, obowiązki
i przywileje, organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Społeczność terapeutyczna stwarza niepowtarzalną okazję do połączenia się różnorodnych interakcji społecznych, w których każdy członek ma możliwość swobodnego wyrażania i wzajemnej wymiany autentycznych uczuć, spostrzeżeń, myśli. Chodzi nie tylko o to, aby człowiek odzyskał to, co utracił biorąc narkotyki, lecz nauczył się umiejętności tworzenia i utrzymywania prawidłowych stosunków z innymi ludźmi.