Sprawozdania

Jesteśmy organizacją, która nie ma nic do ukrycia.
Działamy w sposób transparentny, zawsze jawnie mówiąc o naszych wydatkach i przychodach.
Zachęcamy wszystkich do wglądu w nasze sprawozdania merytoryczne oraz finansowe. 


Sprawozdanie - 2004

Sprawozdanie - 2005

Sprawozdanie - 2006

Sprawozdanie - 2007

Sprawozdanie - 2008

Sprawozdania - 2009

Sprawozdania - 2010

Sprawozdania - 2011

Sprawozdania - 2012

Sprawozdania - 2013

Sprawozdania - 2014


Sprawozdania - 2015

Sprawozdania - 2016

Sprawozdania - 2017