Szkolenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej i trwa 4 godziny lekcyjne.

Tematyka szkolenia:
- kryzys adolescencji a wchodzenie w uzależnienie
- jak rozpoznać, że uczeń korzysta ze środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki dopalacze)
- co to jest uzależnienie behawioralne np. uzależnienie od seksu, internetu, hazardu
- interwencja kryzysowa wobec ucznia zagrożonego uzależnieniem, czyli jak rozmawiać z uczniem o używkach
- formy pomocy uzależnionej młodzieży w naszym rejonie

Koszt szkolenia: 800 zł brutto

Szkolenie prowadzi:
Elżbieta Łabojko
Prezes Fundacji ,,Dom Nadziei”
Specjalista terapii uzależnień
Terapeuta praktyk
Chętnych prosimy o kontakt z prowadzącą szkolenie tel. 781 437 309
Zapraszamy szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne i zawodowe do wzięcia udziału w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo - warsztatowej i trwają 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy.

Tematyka zajęć:

- korzyści i straty związane z uzależnieniem
- fakty i mity w temacie różnych substancji psychoaktywnych, dopalaczy, leków
- czym jest uzależnienie oraz fazy rozwoju uzależnienia
- konsekwencje prawne wynikające z posiadania, używania substancji nielegalnych
- debata za i przeciw - walka na argumenty
- drama - prezentacja różnych uzależnień i sposobów ich powstawania
- formy pomocy dla młodzieży w naszym regionie

Koszt szkolenia: 170 zł brutto

Zajęcia profilaktyczne prowadzą:
Monika Chaińska i Sebastian Pietrołaj
Terapeuci Fundacji „Dom Nadziei”
Chętne szkoły prosimy o kontakt z prowadzącym zajęcia Sebastianem Pietrołajem tel. 513 185 482