32 286 06 23

Przetarg 2

Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach

Cel zamówienia

Celem projektu jest wykonanie prac budowlanych związanych z powstaniem nowej siedziby Fundacji Dom Nadziei, zapewniającej podopiecznym Fundacji godne warunki oraz wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia w pozyskanym budynek po zamkniętej szkole w Gliwicach na Osiedlu Łabędy. Budynek po remoncie i modernizacji przystosowany będzie do wymagań placówek terapeutycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego kompleksu budynków użyteczności publicznej, tj. budynków „A”, „B” i „C”, dawnego Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 w Gliwicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje treść zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia: Baza konkurencyjności

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe pobierz

Dokumentacja techniczna:
– wyjaśnienia do dokumentacji technicznej – pobierz

wzór umowy: pobierz

Termin składania ofert do dnia 03-01-2020

Skip to content