32 286 06 23

Przetarg 1

Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach

Cel zamówienia

Celem projektu jest wykonanie prac budowlanych związanych z powstaniem nowej siedziby Fundacji Dom Nadziei, zapewniającej podopiecznym Fundacji godne warunki oraz wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia w pozyskanym budynek po zamkniętej szkole w Gliwicach na Osiedlu Łabędy. Budynek po remoncie i modernizacji przystosowany będzie do wymagań placówek terapeutycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego kompleksu budynków użyteczności publicznej, tj. budynków „A”, „B” i „C”, dawnego Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 w Gliwicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje treść zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia: Baza konkurencyjności

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe pobierz
– zmiana nr 1 pobierz – wyjaśnienie treści zapytania nr 1 pobierz
– zmiana nr 2 pobierz – wyjaśnienie treści zapytania nr 2 pobierz

Dokumentacja techniczna: pobierz
– uzupełnienie dokumentacji technicznej – pobierz

wzór umowy: pobierz

Odpowiedzi na zapytania oferentów:
– odpowiedź nr 1 pobierz
– odpowiedź nr 2 pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania:

„Wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach
Zamawiający – Fundacja Dom Nadziei – informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Skip to content