Przetarg 1

Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach

Cel zamówienia

Celem projektu jest wykonanie prac budowlanych związanych z powstaniem nowej siedziby Fundacji Dom Nadziei, zapewniającej podopiecznym Fundacji godne warunki oraz wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia w pozyskanym budynek po zamkniętej szkole w Gliwicach na Osiedlu Łabędy. Budynek po remoncie i modernizacji przystosowany będzie do wymagań placówek terapeutycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego kompleksu budynków użyteczności publicznej, tj. budynków „A”, „B” i „C”, dawnego Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 w Gliwicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje treść zapytania ofertowego.

Treść ogłoszenia: Baza konkurencyjności

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe pobierz
– zmiana nr 1 pobierz – wyjaśnienie treści zapytania nr 1 pobierz
– zmiana nr 2 pobierz – wyjaśnienie treści zapytania nr 2 pobierz

Dokumentacja techniczna: pobierz
– uzupełnienie dokumentacji technicznej – pobierz

wzór umowy: pobierz

Odpowiedzi na zapytania oferentów:
– odpowiedź nr 1 pobierz
– odpowiedź nr 2 pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania:

„Wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach
Zamawiający – Fundacja Dom Nadziei – informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.