32 286 06 23

Klauzula Informacyjna fanpage Facebook

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z obsługą niniejszego fanpage’u jest Fundacja „Dom Nadziei” z siedzibą w Bytomiu, (dalej zwana Fundacją „Dom Nadziei”),przy ul. Konstytucji 9, 41 – 905 Bytom.
  2. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji oraz obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
  3. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem mogą być podmioty związane z Fundacją „Dom Nadziei”, oraz osoby które wyświetlają na Facebook profil Fundacja „Dom Nadziei”.
  4. Dane osobowe podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego wiadomością prywatną lub w komentarzu pod postem mogą być przekazywane do państw trzecich przez dostawcę usługi (podmiot obsługujący portal społecznościowy) na serwery zlokalizowane w państwach trzecich – brak wymaganej zgody osoby której dane dotyczą (art. 45 ust 1 RODO).
  5. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie danych. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
  6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

Skip to content