32 286 06 23

Mediacje Warto żyć w zgodzie!

Komu udzielamy pomocy

i na czym to polega.


MEDIACJE są dostępne dla wszystkich, którzy chcą porozumieć się i wypracować rozwiązanie konfliktu akceptowane przez obydwie strony. Mediacje są możliwe zarówno poza sądem (bez zakładania sprawy w sądzie) jak i przed rozprawą lub w trakcie jej trwania na każdym etapie.

MEDIACJA jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy np. małżonkami, rodzicami małoletnich dzieci.

MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli strona(y) konfliktu nie wyrażają zgody na mediacje decyzje w sporze podejmuje sąd. Sprawy sporne to między innymi:

 • alimenty, podział majątku wspólnego
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)”
 • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka
 • sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków. jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA    jest    dobrowolna! W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

Na MEDIACJE może skierować sąd, mogą też być prowadzone na wniosek stron przy obopólnej zgodzie bez udziału sądu.

Koszt MEDIACJI  – 120,- zł 60 min

Umów się na MEDIACJE  507 389 948

 

Ile trwa mediacja


Ilość spotkań z mediatorem głównie zależy od złożoności konfliktu jak i zaangażowania osób korzystających z mediacji. Mediacja może zakończyć się porozumieniem już na drugim spotkaniu. Im mniej spotkań tym lepiej dla korzystających z mediacji i większa szansa na ugodę. Maksymalna ilość spotkań nie powinna przekroczyć 10. Jedno spotkanie mediacyjne trwa 60min.

Na czym polega mediacja


Jest to spotkanie mediatora ze stronami konfliktu. Pierwsze spotkanie z mediatorem ma charakter informacyjny. Strony zapoznają się z zasadami spotkań mediacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się mediacji oraz na osobę mediatora (mediacje zawsze są dobrowolne), ustalone zostaną kwestie kosztów mediacji. Następnym zadaniem mediatora jest wysłuchanie stron i określenie tematu konfliktu (co jest przedmiotem mediacji, np. ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, wysokości alimentów, podział majątku czy miejsca zamieszkania dziecka). W kolejnym kroku mediator wraz ze stronami rozważa możliwe rozwiązania konfliktu, które akceptowane są przez obydwie strony. Wybrane do ugody rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującym prawem, muszą być realne do wykonania i muszą być sprawiedliwe dla obydwu stron. Kończy mediacje spisanie ugody, która szczegółowo określa wypracowane porozumienie. Ugoda może być realizowana przez strony bez rejestracji w sądzie, choć zazwyczaj brak zaufania do strony konfliktu powoduje chęć przekazania ugody do sądu i jej zatwierdzenie.

DLACZEGO WARTO:

 • pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci
 • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu
 • daje stronom możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia (ugody)

Więcej przeczytasz na  – www.mediacja.gov.pl

Umów się na MEDIACJE  507 389 948

Mediacje prowadzi

Michał Jurkiewicz

psychoterapeuta, wiceprezes fundacji
Maecenas tincidunt. Maecenas nec elit a urna. Nullam suscipit enim. Donec tortor. Morbi augue eget sapien. In laoreet urna. Suspendisse ultricies odio, fermentum imperdiet id, libero.

Zakończ spór

Więcej informacji

Michał Jurkiewicz

 • E:
 • T: 32 286 06 23
Skip to content

Ustal termin z mediatorem

Mediacje prowadzi:

Michał Jurkiewicz  – mediator.

Ukończył między innymi:

Jest autorem gry edukacyjnej „Przekonaj mnie”, współautorem i prowadzącym warsztaty dla małżeństw „Kropelka dla małżeństwa”, od ponad 15 lat doradcą życia rodzinnego w specjalistycznej poradni życia rodzinnego.

W celu umówienia spotkania prosimy o telefon:

507 389 948