32 286 06 23

Mediacje Warto żyć w zgodzie!

Komu udzielamy pomocy

i na czym to polega.


MEDIACJE są dostępne dla wszystkich, którzy chcą porozumieć się i wypracować rozwiązanie konfliktu akceptowane przez obydwie strony. Mediacje są możliwe zarówno poza sądem (bez zakładania sprawy w sądzie) jak i przed rozprawą lub w trakcie jej trwania na każdym etapie.

MEDIACJA jest sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy np. małżonkami, rodzicami małoletnich dzieci.

MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli strona(y) konfliktu nie wyrażają zgody na mediacje decyzje w sporze podejmuje sąd. Sprawy sporne to między innymi:

 • alimenty, podział majątku wspólnego
 • określenie sposobu korzystania z mieszkania
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)”
 • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka
 • sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)

MEDIACJA nie jest dopuszczalna w sprawach o: ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa. przysposobienie, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie lub zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli strony (lub jedna z nich) jest uzależniona od alkoholu, narkotyków. jest chora psychicznie oraz w przypadku występowania przemocy w rodzinie, skierowanie do mediacji nie jest możliwe, ponieważ naruszałoby zasadę równości stron.

MEDIACJA    jest    dobrowolna! W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód, separację, podział majątku uczestniczą małżonkowie, natomiast w sprawach dotyczących dzieci (np. o alimenty, ustalenie kontaktów, w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej) uczestniczą rodzice małoletnich.

Na MEDIACJE może skierować sąd, mogą też być prowadzone na wniosek stron przy obopólnej zgodzie bez udziału sądu.

Koszt MEDIACJI  – 120,- zł 60 min

Umów się na MEDIACJE  507 389 948

 

Ile trwa mediacja


Ilość spotkań z mediatorem głównie zależy od złożoności konfliktu jak i zaangażowania osób korzystających z mediacji. Mediacja może zakończyć się porozumieniem już na drugim spotkaniu. Im mniej spotkań tym lepiej dla korzystających z mediacji i większa szansa na ugodę. Maksymalna ilość spotkań nie powinna przekroczyć 10. Jedno spotkanie mediacyjne trwa 60min.

Na czym polega mediacja


Jest to spotkanie mediatora ze stronami konfliktu. Pierwsze spotkanie z mediatorem ma charakter informacyjny. Strony zapoznają się z zasadami spotkań mediacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się mediacji oraz na osobę mediatora (mediacje zawsze są dobrowolne), ustalone zostaną kwestie kosztów mediacji. Następnym zadaniem mediatora jest wysłuchanie stron i określenie tematu konfliktu (co jest przedmiotem mediacji, np. ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, wysokości alimentów, podział majątku czy miejsca zamieszkania dziecka). W kolejnym kroku mediator wraz ze stronami rozważa możliwe rozwiązania konfliktu, które akceptowane są przez obydwie strony. Wybrane do ugody rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującym prawem, muszą być realne do wykonania i muszą być sprawiedliwe dla obydwu stron. Kończy mediacje spisanie ugody, która szczegółowo określa wypracowane porozumienie. Ugoda może być realizowana przez strony bez rejestracji w sądzie, choć zazwyczaj brak zaufania do strony konfliktu powoduje chęć przekazania ugody do sądu i jej zatwierdzenie.

DLACZEGO WARTO:

 • pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci
 • umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu
 • daje stronom możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia (ugody)

Więcej przeczytasz na  – www.mediacja.gov.pl

Umów się na MEDIACJE  507 389 948

Mediacje prowadzi

Michał Jurkiewicz

psychoterapeuta, wiceprezes fundacji
Maecenas tincidunt. Maecenas nec elit a urna. Nullam suscipit enim. Donec tortor. Morbi augue eget sapien. In laoreet urna. Suspendisse ultricies odio, fermentum imperdiet id, libero.

Zakończ spór

Więcej informacji

Michał Jurkiewicz

 • E:
 • T: 32 286 06 23
Skip to content

NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji od Fundacji "Dom Nadziei"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych określonych w Polityce prywatności serwisu domnadziei.pl

 

Ustal termin z mediatorem

Mediacje prowadzi:

Michał Jurkiewicz  – mediator.

Ukończył między innymi:

Jest autorem gry edukacyjnej „Przekonaj mnie”, współautorem i prowadzącym warsztaty dla małżeństw „Kropelka dla małżeństwa”, od ponad 15 lat doradcą życia rodzinnego w specjalistycznej poradni życia rodzinnego.

W celu umówienia spotkania prosimy o telefon:

507 389 948