32 286 06 23

Polityka prywatności


Czy serwis używa mechanizmów cookie i czy jest to dla mnie niebezpieczne ?

Serwis WWW.DOMNADZIEI.PL zwany dalej Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży używa mechanizmów cookie w celu ułatwienia obsługi oraz zwiększenia funkcjonalności serwisu. Pliki cookie to maleńkie porcje informacji przechowywane w plikach tekstowych na Twoim komputerze. Pliki generowane przez serwis Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży absolutnie nie zawierają żadnych niebezpiecznych funkcji a jedynie dane, zazwyczaj w postaci cyfr.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży bazując na mechanizmach cookie i standardowych mechanizmach obsługi protokołu HTTP gromadzi o każdym odwiedzającym szereg informacji :
Każda wizyta standardowo odnotowywana jest w dziennikach systemowych serwera www.
Każda wizyta przy pomocy cookie rejestrowana jest na komputerze odwiedzającego w postaci numeru rekordu w bazie danych serwisu Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. W naszej bazie przechowywane są dane takie jak nr IP odwiedzającego, czas otwarcia ostatniej strony, ilość oglądanych stron, ilość odwiedzin. Jeśli nie życzysz sobie zbierania przez serwis takich informacji wyłącz obsługę cookie w przeglądarce. Niestety utrudni to, lub uniemożliwi korzystanie z serwisu.
W bazie danych zarejestrowanych użytkowników gromadzone są dane podawane podczas wypełniana formularza rejestracyjnego oraz dodatkowe dane pomocnicze w postaci czasu ostatnich odwiedzin, ilości odwiedzin. Zawsze masz prawo zablokowania publicznego wglądu w podawane przez Ciebie dane. Możesz zaznaczyć odpowiednie opcje w swoim profilu, lub skontaktować się z administracją serwisu w celu poprawienia lub usunięcia niektórych danych.
Na komputerze klienta zapisywane są dodatkowo inne pliki cookie, jednakże przechowują one dane pomocnicze nie zawierając żadnych danych osobistych.

Ochrona danych osobowych

Fundacja „Dom Nadziei” jest Administratorem Danych Osobowych w zakresie określonym w postanowieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr. 100 poz. 1024 z zm) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy warunki ochrony danych osobowych w Fundacji „Dom Nadziei” są zapisane w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

W jaki sposób chronione są informacje?

Zbierane przez Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży informacje są całkowicie zabezpieczone przed nieautoryzowanym przejęciem przez osoby trzecie. Dzienniki serwera WWW jak i bazy danych użytkowników zabezpieczone są systemowo. Definiowane przez użytkowników hasła przechowywane są w bazach danych w postaci zakodowanej, dlatego nawet administratorzy serwisu nie mają do nich wglądu. Informacje podawane podczas rejestracji użytkownika w naszym systemie domyślnie są publicznie dostępne dla każdego. Oczywiście wypełniając lub aktualizując dane o sobie można zastrzec jawność niektórych danych korzystając z odpowiedniej opcji.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym ?

Nie! Administratorzy serwisu Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży nie udostępniają nikomu danych użytkowników. Sam decydujesz o tym jakie dane o Tobie są udostępniane dla innych. Do informacji o użytkownikach które zostały publicznie udostępnione podczas procesu zakładania lub edycji konta wgląd ma każdy zalogowany użytkownik serwisu Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku.

Masz pełną możliwość wglądu, edycji jak i usunięcia informacji osobistych które są publicznie udostępniane. Uczynić to możesz posługując się narzędziami administracyjnymi dla użytkowników które dostępne są na stronie z Twoim profilem lub poprzez kontakt z administracją serwisu Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. Natomiast nie ma możliwości, ani potrzeby edycji jak i usunięcia informacji statystycznych zbieranych o Tobie z uwagi na to iż nie zawierają one żadnych informacji osobistych dotyczących Twojej osoby.

© Fundacja Dom Nadziei – Specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży. Dnia: Czwartek, 23, Kwiecień 2015 13:13. Wszelkie prawa zastrzeżone.