32 286 06 23

Materiały edukacyjne

Spełniając misję edukowania otoczenia w kwestiach uzależnienia i ich mechanizmów, nasza kadra dzieli się swoją wiedzą w licznych publikacjach. Liczymy się z tym, że jesteśmy współodpowiedzialni za poziom społecznej świadomości związany z terapią, uzależnieniem i samą osobą uzależnioną.

Wszelkie materiały pobrać można bezpośrednio na dysk swojego komputera.

Przewodnik dla rodziców dzieci eksperymentujących z narkotykami

Elżbieta Łabojko


Tak naprawdę, często nawet najbliższym trudno rozpoznać, czy jego dziecko/uczeń bierze narkotyki, ponieważ początkowo niczym nie różni się od innych młodych ludzi. Zazwyczaj jest to przeciętny nastolatek, który przeżywa wiele młodzieńczych kłopotów, który czasem ma problemy w komunikacji z rodzicami, chce być akceptowany w grupie, chce radzić sobie jakoś w szkole, chce kochać i być kochanym. Trudno powiedzieć, że mowa tu o osobie, która zażywa narkotyki. A jednak większość młodych sięgających po różnego rodzaju środki psychoaktywne żyje wśród nas i niczym nie wzbudza podejrzeń. Pobierz na swój komputer (427,43 KB)

Kiedy terapia pomaga dobrze się rozstać

ks. Bogdan Peć MSF


Terapia rodzinna, w odróżnieniu od terapii indywidualnej, opiera się na założeniu, że istota trudności w funkcjonowaniu poszczególnych członków rodziny najczęściej nie tkwi w nich samych, lecz we wzajemnych relacjach. Przedmiotem zainteresowanie terapeuty rodzinnego jest zatem cała rodzina, a nie poszczególne osoby. Specyfika tego spotkania polega na tym, że celem jest tu uzyskanie korzystnej zmiany w zakresie tego, co się dzieje między członkami rodziny. Pobierz na swój komputer (196,20 KB)

Systemowe rozumienie uzależnienia w rodzinie

ks. Bogdan Peć MSF


Podstawowym podsystemem rodziny jest podsystem małżeński pełniący najważniejszą rolę w utrzymaniu jej stabilności. Jeśli w parze małżeńskiej występują ostre i przewlekłe napięcia małżonkowie mogą wejść w konflikt, walcząc o władzę w rodzinie. Jeden z małżonków dla dobra rodziny może podporządkować się drugiemu, najczęściej prezentując objawy, które usprawiedliwiają zmianę jego pozycję w rodzinie np. ojciec zaczyna chorować na serce i wymaga opieki, co usprawiedliwia zmianę jego pozycji w rodzinie. Oboje rodzice wobec nierozwiązanego konfliktu, koncentrują się na dziecku, wciągając je w pole tego konfliktu i mogą zawierać z nim koalicje skierowane przeciwko sobie wzajemnie. W ten sposób tworzą się trójkąty rodzinne pozwalające małżonkom skoncentrować się na problemach trzeciej osoby.
W każdym systemie jest element najsłabszy, najmniej odporny na kryzys. Zazwyczaj jest nim dziecko i ono najczęściej, zgodnie z założeniami systemowymi, jest traktowane jako kozioł ofiarny lub delegat w rodzinie. Dziecko uczy się, że jedynym sposobem zwrócenia na siebie uwagi jest „sprawianie sobą kłopotów”. Jego zaburzone zachowanie jest sposobem na przywrócenie równowagi w rodzinie poprzez skoncentrowanie rodziców na problemie dziecka, co obniża napięcie i odwraca ich uwagę od nierozwiązanego konfliktu. Pobierz na swój komputer (287,74 KB)

Narkoman – to może być także twoje dziecko

Elżbieta Łabojko


DLACZEGO MOJE DZIECKO JEST ZAGROŻONE UZALEŻNIENIEM?
To pytanie może postawić sobie każdy rodzic, bo każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu zagrożone jest zażywaniem narkotyków. Dlaczego? Dlatego, że jest nastolatkiem i to, co przeżywa, jest właśnie świetnym powodem, żeby spróbować narkotyków, które są przecież na wyciągnięcie ręki w każdej szkole, (mimo że staramy się o tym fakcie nie wiedzieć). Jeden z rodziców w Katolickim Ośrodku „Dom Nadziei” pytał: „Dlaczego akurat Piotr? Przecież nic mu nie brakowało, miał dom, wszystko, czego potrzebował, od czasu do czasu kieszonkowe, komputer, własny pokój. Dlaczego on, przecież niczym nie różni się od innych dzieci z jego klasy?”  Pobierz na swój komputer (269,82 KB)

Terapia rodzin w katolickim ośrodku „Dom Nadziei”

ks. Bogdan Peć MSF


Terapia rodzinna prowadzona w „Domu Nadziei” polega na analizie genogramu rodziny, analizie schematów komunikacji miedzy członkami rodziny oraz korygowaniu ich. Zawiera również instrukcje, jak rodzina może pomóc w utrzymaniu trzeźwości osobie leczącej się. Zwykle rodzina jest włączana w system terapii w Ośrodku około 6 miesiąca leczenia, na etapie Opiekuna. Terapia rodziny obejmuje 6 spotkań z wychowankiem i jego rodziną. Diagnoza relacji emocjonalnych w rodzinie jest jedną z podstaw konstruowania programu leczenia pacjenta. Zwykle właśnie na płaszczyźnie komunikacji z rodziną pojawiają się pierwsze trudności młodego człowieka. Nieumiejętność rozmawiania o nich popycha go w kierunku grupy rówieśniczej, subkultur młodzieżowych lub innych grup oparcia, w których po raz pierwszy ma kontakt
z narkotykami. Pobierz na swój komputer (229,94 KB)

Uzależnienia behawioralne – fonoholizm

ks. Bogdan Peć MSF


Jak wynika z raportu „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań”, korzystanie z nowych technologii, w szczególności z cyfrowych narzędzi komunikacji, jest na stałe wpisane w codzienne funkcjonowanie osób młodych. Ponad jedna trzecia badanej młodzieży nie wyobraża sobie codziennego życia bez telefonu komórkowego czy smartfona, i to w wielu sferach: komunikacji z innymi, w celach edukacyjnych, lepszej organizacji czasu czy rozrywki. Regularne i systematyczne korzystanie z własnego telefonu komórkowego rozpoczyna się ok. 10. roku życia. W dużych aglomeracjach miejskich wiek inicjacji spada do 7–8 lat. Pobierz na swój komputer (259,43 KB) Pobierz test na fonoholizm (288,85 KB)

Naszym celem jest mądra pomoc

Czyli taka, która daje szansę na zmianę.

Albo zobacz jak i komu pomagamy lub co o nas mówią.

Skip to content