32 286 06 23

Inwestycja: Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei”

Fundacja „Dom Nadziei” rozpoczęła inwestycje pn.: Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach, którą realizuje z dofinansowaniem Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego kompleksu budynków użyteczności publicznej „A”, „B” i „C”, dawnego Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 w Gliwicach, planuje się do wykonania:

– Kompleksową termomodernizację kompleksu budynków A, B, C;

– Wymianę źródła ciepła;

– Montaż kolektorów fotowoltaicznych.

Realizacja projektu ma na celu izolację termiczną pomieszczeń oraz poprawę warunków termicznych obiektu, a także podniesienie komfortu użytkowania budynku, jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do jego ogrzewania. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania jednego z głównych problemów związanych z ochroną powietrza tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskiej efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Budynek stanowił będzie główną siedzibę Fundacji „Dom Nadziei”, w którym zlokalizowana zostanie poradnia oraz ośrodek terapeutyczny dla dzieciom i młodzieży uzależnionej.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej

dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

Wartość całkowita projektu:      2 131 805,03

Dofinansowanie UE:                      1 812 034,27

Skip to content