32 286 06 23

XI Konferencja „Kryzys motorem zmian”

„Kryzys motorem zmian”

Zgłoszenia na konferencję –  Zapisz się

Prelegenci


S. Anna Bałchan SMI  – jest teologiem, terapeutą oraz działaczką społeczną.

Temat wystąpienia: „Kryzys początkiem nowego”

Foto: Henryk Przondziono/Gość Niedzielny

Kryzys jest czymś naturalnym w życiu człowieka i często nadzieją na osobisty rozwój i zmianę. To czy będzie to zmiana na lepsze czy gorsze zależy od naszych wyborów i gotowości. Choć jest to okupione bólem stawania się to jest jedyną drogą.

S. Anna Bałchan SMI szkoliła się w Polskim Instytucie Ericsonowskim, Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest również certyfikowanym Terapeutą Motywującym, który doskonaliła się w Klasie Mistrzowskiej Trenerów Dialogu Motywującego prowadzonej przez specjalistów ze Stanów Zjednoczonych. Od 1999 r. zajmuje się pomocą kobietom w kryzysie. Podczas trzydziestu lat pracy z człowiekiem jako pedagog, nauczyciel, terapeuta oraz streetworker wychodziła z inicjatywą do osób potrzebujących pomocy w sposób pełen szacunku. Swoją wiedzą, fachowymi umiejętnościami oraz niezastąpionym doświadczeniem dzieliła się również z tymi, którzy chcieli uczyć się jak skutecznie pomagać. Przeprowadziła ogromną liczbę szkoleń, warsztatów oraz wykładów z zakresu profesjonalnego streetworkingu, profilaktyki bezdomności, pomocy ofiarom handlu ludźmi oraz zachęcania do zmiany za pomocą Dialogu Motywującego. Dodatkowo jest również superwizorem zespołów i mentorem liderów, którzy profesjonalnie zajmują się wsparciem osób potrzebujących.

Działalność Stowarzyszenia PoMOC była wielokrotnie doceniana w osobie Prezesa S. Anny Bałchan SMI:

  • W 2008 r. Nagroda Totus za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka;
  • W 2008 r. Nagroda im. ks. Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”;
  • W 2009 r. list gratulacyjny od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za działalność społeczną;
  • W 2015 r. Nagroda im. Bł. Ks. Emila Szramka „za wielkie serce, miłosierdzie oraz nieustępliwą obronę godności człowieczej”;
  • W 2015 r. list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy;
  • W 2018 r. Nagroda „Przyjaciel Rodziny 2018” w konkursie organizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Ryszard Chłopek  – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Temat wystąpienia: Od kryzysu do kryzysu, czyli kilka uwag o rozwoju rodziny

Streszczenie: Rodzinę można rozumieć jako dynamiczny system przechodzący w swoim rozwoju przez kolejne fazy i związane z tym kryzysy – od narzeczeństwa do śmierci jednego z małżonków. Każda zmiana wymaga elastyczności i poradzenia sobie z określonymi zadaniami rozwojowymi, zarówno przez cały system, jak i przez poszczególnych jej członków. Co decyduje o tym, kiedy rodzina „daje radę”, a kiedy sposobem na poradzenie sobie z kryzysem staje się rozpad struktury rodzinnej, a czasem nawet więzi między jej członkami.

Celem wykładu będzie przybliżenie słuchaczom systemowej refleksji o rodzinie oraz pogłębienie empatii dla tych, którym życie rodzinne się „nie udaje”.

Ryszard Chłopek ukończył psychologię oraz filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego. Założyciel i kierownika Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 


Justyna Rutkowska  – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, trener pracowników ochrony zdrowia, dyrektor VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Temat wystąpienia: Mózg nastolatka – higiena psychiczna. Kontenerowanie w relacji wg koncepcji Wilfreda Biona.

Informacja o firmie: https://www.verso-rozwoj.pl/misja/

Jest studentką IV roku Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i słuchaczką Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2003 roku pracuje z młodzieżą i rodzinami. Współpracowała z wieloma świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi, ośrodkami interwencji kryzysowej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, wieloma szkołami i uczelniami. Ukończyła 5-letnie dzienne studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiada specjalność kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Była kursantką podyplomowych kursów specjalizacyjnych w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła również dwuletni fakultet z terapii dzieci i młodzieży w KCP.

Uczyła się i rozwijała się między innymi w Laboratorium Psychoedukacji oraz Grupie TROP. Od ponad 13 lat przyjmuje pacjentów w gabinecie prywatnym. Wiedzę psychoneurobiologiczną zdobywała ucząc się od prof. Jerzego Vetulaniego. Ta współpraca i relacja zaowocowała realizacją w Tychach idei Tygodnia Mózgu, która trwa już trzy lata.

Interesuje się psychosomatyką, neuropsychologią i tematyką analizy źródłowej zdarzeń niepożądanych. Ukończyła kurs „8xO” u Wojciecha Eichelbergera. Prowadzi zdrowy styl życia, jest wegetarianką, buddystką, nie ma nałogów. Dużo czasu spędza w kontakcie z przyrodą, jest wolontariuszem akcji Carpatica, grupy badawczej zajmującej się badaniem wędrówek ptaków w polskiej części Karpat, uprawia wspinaczkę skałkową, chodzi po górach, gra na gitarze, uczy się gry na pianinie, fotografuje. Ceni sobie kulturę i sztukę, często bywa w kinach studyjnych.


Ulotka informacyjna:

Skip to content