32 286 06 23

X Konferencja „Wszystko zostaje w rodzinie? Profilaktyka od kuchni”

„Wszystko zostaje w rodzinie? Profilaktyka od kuchni”

Zgłoszenia na konferencję –  Zapisz się

Prelegenci

mgr Zuzanna Krząkała – psycholog, psychoterapeuta, asystent psychodramy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kwalifikacje psychoterapeuty uzyskała w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapii w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła staż do certyfikatu psychoterapeuty  na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”. Ponadto, ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz terapią rodzin, prowadzi grupy dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Agata Susek-Kaczyńska – społeczny kierownik Działu Psychologów Terenowych, psycholog, nauczyciel mianowany,  psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Specjalista Counselingu Gestalt, ukończyła Całościowe Szkolenie z zakresu Psychoterapii o Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz rodzinnej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Wspiera rodziny w przezywanych trudnościach, w poszerzaniu świadomości, odkrywaniu zasobów osobistych i tworzeniu satysfakcjonujących relacji z otoczeniem społecznym. W Dziale Poradnictwa Młodzieżowego i Zawodowego współprowadziła też grupę wspierająco- edukacyjną dla rodziców „Żyć w rodzinie i przetrwać”. Na co dzień, część obowiązków zawodowych realizuje także na terenie bytomskich szkół gimnazjalnych, prowadząc indywidualne rozmowy z młodzieżą, rodzicami oraz zajęcia psychoedukacyjne w zespołach klasowych.

Dariusz Pietrek psychoterapeuta w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył pięcioletnie szkolenie w zakresie terapii systemowej i terapii psychodynamicznej. Specjalizuje się w terapii par, małżeństw, rodziny a także osoby indywidualnej przeżywającej kryzysy, depresja, PTSD. Terapeuta osób uzależnionych – substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne. Specjalista w problematyce sekt.

Urszula Grodzka psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9), ponad 20 lat doświadczenia zawodowego, pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Specjalizuje się w problematyce: zaburzeń zachowania, uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnień od komputera, trudności szkolnych, zaburzeń odżywiania, trudności wychowawczych

Skip to content