32 286 06 23

Nadzieja dla rodzin

Program „Nadzieja dla Rodzin”

 

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz członków ich rodzin:

– poradnictwo indywidualne

– poradnictwo rodzinne

– porady prawne

– psychoterapia indywidualna i rodzinna

Grupa docelowa:

– dzieci i młodzież powyżej 14 roku życia zagrożone uzależnieniem lub z problemem uzależnienia,

– rodzice i opiekunowie dzieci zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych.

 

 

Termin wizyty możesz zarezerwować telefonicznie pod numerem
32 286 06 23 od poniedziałku do piątki w godzinach 9:00 do 15:00
lub osobiście we wtorki w godzinach 16:00 do 18:00
w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego w Gliwicach przy ul. Głównej 30. 

Z pomocy w ramach programu „Nadzieja dla Rodzin” możesz skorzystać bezpłatnie dzięki wsparciu Miasta Gliwice.

 

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice w ramach zadania publicznego: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”.

Skip to content