32 286 06 23

REGULAMIN DAROWIZN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO Fundacji „Dom Nadziei”

 

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych, w tym płatności cyklicznych, na stronie https://www.domnadziei.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację „Dom Nadziei” (dalej: Fundacja) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz działań statutowych Fundacji.
 2. Przez Darczyńcę należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze strony Fundacji z siedzibą w Gliwicach 44-109, ul. Główna 30, KRS: 0000038254, NIP: 6262489821, https://www.domnadziei.pl/wplacam/

 

 II. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wpłać” na stronie https://www.domnadziei.pl/wspomoz-nas/.
  Darowizny przekazywane przez stronę internetową Fundacji „Dom Nadziei” są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495.
 3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
 4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez Darczyńcę.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Fundacja „Dom Nadziei” jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny, w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności, podziękowań za wsparcie oraz w celu prowadzenia statystyk wpłat. Darczyńca wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną informacji dotyczących działań Fundacji oraz informacji fundraisingowych.
 3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności: https://www.domnadziei.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.

 

 IV. Bezpieczeństwo wpłat

 1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
 2. Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny jest możliwa w terminie 7 dni od dokonania wpłaty. W celu uzyskania zwrotu lub złożenia reklamacji należy napisać e-mail na adres: biuro@domnadziei.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Reklamacja dotycząca darowizny” lub „Prośba o zwrot darowizny”.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail biuro@domnadziei.pl.

 

 V. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy na stronie internetowej https://www.domnadziei.pl/wplacam/.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

 

 

 

Skip to content