32 286 06 23

Zielony parasol

Program Profilaktyczny „Zielony Parasol”

„Zielony parasol” to program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży (14-18 lat) eksperymentujących z substancjami lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i psychoterapeutów Fundacji „Dom Nadziei”.
Konsultacje i spotkania odbywają się w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego na ul. Głównej 30 w Gliwicach.

 

Dla młodzieży:
– warsztaty profilaktyczne,
– zajęcia socjoterapeutyczne,
– zawody sportowe,
– trening umiejętności radzenia sobie z napięciem.

Dla rodziców:
– grupa wsparcia,
– konsultacje rodzinne,
– konsultacje prawne,
– warsztaty umiejętności wychowawczych.

Jesteś pedagogiem, kuratorem, psychologiem, pracownikiem MOPS lub MOPR, pracujesz z młodzieżą? Możesz zgłosić swoich podopiecznych do programu – 32 286 06 23.
Projekt skierowany jest głównie dla mieszkańców Gliwic i okolic.

Udział w programie jest bezpłatny. 
Konsultacje i spotkania odbywają się w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego na ul. Głównej 30 w Gliwicach Łabędach. 

Zadanie publiczne jest realizowane i współfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

𝟮𝟭 𝙢𝙖𝙟𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟮𝙧. 𝙤 𝙜𝙤𝙙𝙯. 𝟭𝟲:𝟬𝟬 𝙤𝙙𝙗𝙚̨𝙙𝙖̨ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙬𝙖𝙧𝙨𝙯𝙩𝙖𝙩𝙮 𝙙𝙡𝙖 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙘𝙤́𝙬.

– jak rozmawiać z dzieckiem,
– jak zrozumieć emocje,
– na co być uważnym.
𝙪𝙡. 𝙂ł𝙤́𝙬𝙣𝙖 𝟯𝟬, 𝙂𝙡𝙞𝙬𝙞𝙘𝙚.
Zapisy pod nr tel. (32) 286 06 23
Ilość miejsc ograniczona.
ZAPRASZAMY! ☺
Skip to content